Hopp til hovedinnhold

Fakta om inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, og personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer er spesielt utsatt.

Sist oppdatert 21. mars, 2023

Hvorfor er inneklima viktig?

Vi opplever inneklima uansett hvor vi oppholder oss innendørs. For de fleste innebærer dette hjemme, på skolen eller i barnehagen, eller på arbeidsstedet. Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare for et dårlig inneklima, og kan få betydelig økte helseplager i bygg og boliger der det er problemer med inneklimaet. Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. De vanligste plagene som kan oppstå er:

Inneklima kan påvirkes

Heldigvis er det mange tiltak som kan gjøres for å sikre at inneklimaet er så godt som mulig, og det trenger ikke nødvendigvis være kostbart. Våre valg og hverdagshandlinger er viktige, og mye kan løses med kunnskap om hva som kan gjøres for å bedre inneklimaet.

Erfaringer fra rådgivningstjenesten og prosjekter i regi av Norges Astma- og Allergiforbund viser at mange små tiltak og gjøremål kan bidra til bedre inneklima i boligen, på skolen/barnehagen eller på arbeidsplasser. Kunnskap om hva inneklima er bidrar til at alle kan påvirke inneklimaet der de oppholder seg.

Hva gjør jeg hvis jeg har et inneklimaproblem?

Mistenker du at luften i boligen din kan gjøre deg syk, er det viktig å gjøre noe. Det å finne årsaken til det som gjør deg syk, er gjerne en vanskelig prosess, og eventuelle endringer her bør følge en systematisk fremgangsmåte. Det første du bør gjøre er å begynne å skrive ned alt du gjør av endringer eller tiltak, slik at du får en systematisk oversikt over hva som gjøres.

Snakk med legen: Hvis du blir syk i boligen din, er det viktig å ta kontakt med legen din for å drøfte symptomene. Det er forskjell på tydelige symptomer som forverret astma, plutselige hudreaksjoner og annet som relativt enkelt kan diagnostiseres, og reaksjoner med diffuse symptomer som går mer på følelsen av velvære. En samtale med legen der du både kan beskrive boligen og symptomene dine godt, er svært nyttig for en god prosess.

Bo et annet sted: Har du mulighet til å bo et annet sted, for eksempel hos venner eller familie, for å se om symptomene forsvinner eller reduseres, vil det gi deg nyttig informasjon. Opplever du bedring av å bo et annet sted, har du bedre holdepunkter for å kunne si at det er noe med boligen som har med symptomene dine å gjøre. Du må vurdere om du kan utføre enkel kartlegging selv, eller om det må utføres av andre.

Nyttige tiltak

Boligen din er en svært kompleks konstruksjon, som må fungere optimalt for at du skal ha det bra. Om boligen er ny, eldre, eller oppusset eldre vil ha betydning for hvordan du bør gå frem.

  1. Det første du bør gjøre er å utelukke fukt og fuktskade, enten ved egenkartlegging og ved målinger utført av firma med kompetanse på området. Hvis du har ny bolig: Les produktinformasjonsarket for de ulike produktene som skal ligge i FDV-permen.
  2. Meld fra om hendelsen skriftlig slik at ansvarlig selger får informasjon om situasjonen (garanti).
  3. Mål temperatur og luftfuktighet. Noen energibesparende boligtyper kan lide av overoppheting, noe som gir et varmt og veldig tørt miljø inne. Kjøleløsninger kan være nødvendig. Ta kontakt med kompetente fagfolk innen ventilasjon og kjøleløsning for å drøfte muligheter for tiltak.

Lukt og avgassing

Det tar ofte litt tid før lukt og avgassing fra nye bygningsmaterialer forsvinner. For å fremskynde denne prosessen kan du forsøke å "bake" ut boligen. Det gjøres ved å heve temperaturen slik at gulv, vegger, tak og inventar blir oppvarmet. Påse at ventilasjonen går og luft raskt og effektivt gjennom vinduer. Det er best å gjennomføre utbaking av boligrom på vår og sommer, da uteluften er tilstrekkelig varm og tørr.

Gjenta denne aktiviteten til du opplever at luftkvaliteten har bedret seg. Ta kontakt med utbygger og etterspør produktinformasjon om de ulike produkter som er brukt i boligen dersom de ikke allerede ligger i FDV-permer.

Hvis du ar eldre bolig: Er det utført arbeid inne eller ute i senere tid?

Husk å holde kontakt med fastlegen gjennom hele prosessen, slik at helsesamtaler og relevante helsetester kan utføres målrettet.

Hva med inneklimaproblemer i offentlige bygg?

Vi oppholder oss mange timer i døgnet utenfor hjemmet, blant annet på skole, i barnehage eller på jobb. Også i slike bygg kan det oppstå inneklimaproblemer. Hvilke tiltak som bør gjøres, og hvordan du eventuelt kan gå frem for å klage, avhenger av hva slags bygg det er snakk om, og hva problemet er.

Vi jobber for at du skal få bedre inneklima