Hopp til hovedinnhold

Riktig innetemperatur

Temperaturen i boligen din er viktig for helse, trivsel og funksjon. For høye eller lave temperaturer kan gi helseplager som trøtthet, nedsatt ytelse og hodepine.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Anbefalt innetemperatur er 20–22 ºC, og cirka fem grader mindre på soverom. Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opp til 20 %) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er. Tilpass derfor med klær.

Hvorfor bry seg om temperatur?

Når det er for varmt i rommet vi oppholder oss vil luften føles tørr og ufrisk og du kjenner deg fort trøtt og uopplagt. Høy innetemperatur vil medføre økt avgassing fra materialer som maling, møbler og tekstiler og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer. I tillegg bidrar høy temperatur til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene. I tillegg bidrar for høy temperatur til vekst av mikrober og muggsopper og det skaper bedre forhold for formeringen av blant annet husstøvmidd og andre uønskede småkryp.

Når det er for kaldt kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes, og enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner.

Gode råd: