Hopp til hovedinnhold

Region Oppland

NAAF Region Oppland er lokalisert i Innlandet fylket og dekker områdene Gjøvik, Hadeland, Valdres, Lillehammer og Gudbrandsdalsregionen. Vi har to lokallag; Vest-Oppland lokallag og Lillehammer og omegn lokallag.  

Sist oppdatert 21. juni, 2023

Hvem er vi?

Region Oppland har et godt samarbeid med begge våre lokallag. Sammen tilbyr vi aktivitetsdager og andre medlemstilbud gjennom året. Vi stiller også gjerne opp for å formidle informasjon som gjelder astma, eksem, allergi, kols eller annen overfølsomhetssykdom. Vi jobber for at alle som er berørt av våre diagnosegrupper skal leve så godt som mulig med sykdommen sin. Det å spre informasjon om forebygging og universell utforming er derfor viktig for oss. 

Region Oppland jobber også for at tilbudet ved Granheim Lungesykehus ikke skal nedskaleres ytterligere og flyttes til Lillehammer sykehus. Granheim Lungesykehus utreder, kartlegger diagnostiserer, behandler og/eller rehabiliterer alle faser av ulike lungesykdommer. Sykehuset Innlandet har flere ganger foreslått å flytte behandlingstilbudet fra Follebu til Lillehammer sykehus. Dette er vi sterkt imot, fordi sykehuset på Lillehammer ikke har slike fasiliteter som et rehabiliteringstilbud skal ha.

Vi har et brukerkontor på Lillehammer sykehus som betjenes en gang hver måned.   

Kontakt oss

Vi er heldige som har med frivillige som gir av sin tid år etter år! Ønsker du også å bidra? Ta kontakt med regionskontoret for en hyggelig prat.   

 • Regionssekretær:

  Tove Kristin Løkken 

  Telefon: 958 45143 

  E-post: Tove.Kristin.Lokken@naaf.no

  Kontaktadresse: 

  NAAF Region Oppland 

  Sørskogbygdveien 930 

  2412 Sørskogbygda 

  E-post: region.oppland@naaf.no 

  Kontoret er betjent de fleste ukedager klokken 09.00 - 15.00. 

  Merk at regionssekretæren kan være på oppdrag utenfor kontoret eller av andre grunner ikke være til stede. Send en SMS eller legg igjen beskjed på e-post, så tar vi kontakt når vi er tilbake. 

 • Leder: 

  Karl Erik Bevolden 

  E-post: karl.erik@bevolden.no 

  Telefon: 413 05 444 

  Styret:

  Leder: Karl Erik Bevolden

  Nestleder: Solveig Evenstuen

  Styremedlem: Nina Frøyslid

  Styremedlem: Tove Grethe Kolstad

  Styremedlem: Liv Thorseng

  Varamedlem: Tove Irene Arntsen

Lokallag i Region Oppland

Våre arrangementer

Gå til alle arrangementer