Testing av parfymerintoleranse?

Hei, jeg har nå lest en artikkel «Miljøhemming» skrevet av professor Kjell Aas i et norsksvensk legetidsskrift (Allergi i Prakxsis) som jeg fikk låne av en legevenn. Beskrivelsen der er som tatt ut av min egen situasjon, for jeg blir kjempedårlig av parfymer og en del andre lukter. Etter bare noen få minutter med lukt av parfyme og lignende blir jeg slått helt ut og må gå til sengs med voldsom hodepine og kvalme. Slik er jeg funksjonshemmet i forhold til de aller fleste sammenkomster. Jeg måtte gi opp firmaets julebord allerede  før jeg hadde hengt av meg yttertøyet i garderoben!

Ja, dette er miljøhemming slik det beskrives i den artikkelen!

Jeg ser at redaktøren for tidsskriftet spesielt berømmer professor Aas for artikkelen. (Jeg måtte slå opp ordet «eloger» for å forstå det fransk-svenske ordet for berømme, rose). Ja, leg slutter meg til i begeistring: Hurra! endelig er det kommet noe vettig om dette fra kvalifiserte leger.

Min egen lege bare rister på hodet, smiler til meg og tenker åpenbart at det er noe psykisk noe.Selv har jeg trodd at det er en slags allergi, men forstår nå at det jeg lider av, kanskje er noe annet og mer mystisk.  

Men jeg har hørt at det finnes allergi mot parfyme og at det finnes tester for det. Hvor kan jeg få gjennomført slike tester på meg? 

SVAR:

På NAAFs hjemmeside kan du lese hele artikkelen om miljøhemming.

Din miljøhemming er neppe allergisk, men heller ikke mystisk. Det er mange reaksjonsmåter hos mennesker som ikke ka bevises, men som likevel ikke er mystiske. Reaksjonene kan forklares ut fra teoretiske modeller som bygger på medisinske kunnskaper, men som ikke er utforsket og bevist (eller motbevist). Slik er det i høy grad for duftintoleranse og det vi kan kalle kjemisk miljøintoleranse, – og det gjelder for eksempel også en så vanlig sykdom som migrene.

Tester for parfymeallergi gjelder bare ved kontakteksem
Ja, det finnes noen tester for en del parfymer og innholdsstoffer i parfymer. Allergitestene dreier seg imidlertid om tester som hudleger bruker ved allergisk kontakteksem som ikke har noen sammenheng med de reaksjonene du beskriver og som er omtalt i den nevnte artikkelen.

Hudlegene kan finne ut av årsaker til kontakteksem med såkalte lappeprøver og lignende. I forskning er det også brukt en spesiell immunologisk laboratorietest som kalles T-lymfocyttransformasjon som kan brukes på noen parfymer og samsvarer noenlunde godt (men ikke 100%) med resultatene av lappetester ved kontaktallergisk eksem. Det er vist av bl.a. Sieben og medarbeidere (2001).

Kontaktallergi skyldes en immunologisk reaksjon som er knyttet til lymfocytter og ikke til antistoffer (som allergiantistoffet IgE) i serum.

Disse prøvene kan heller ikke brukes for å bevise eller motbevise overømfintlighet mot parfymer ved astma og  hyperreaktivitet. Men det er vist med provokasjonstester. I en svensk undersøkelse i 1996 ble det gjennomført blindkontrollerte provokasjonsforsøk på 9 personer med astma, hyperreaktivitet og parfymeintoleranse.(Millqvist og Løwhagen 1996).  Provokasjonstestene beviste sammenhengen mellom parfymeeksponering og astma. I samme laboratorium ble det vist at pasientene kunne få astma også ved parfymeprovokasjon av øynene i tester der pasientene pustet inn frisk luft uten parfyme. (Millqvist, Bengtsson og Løwhagen 1999). Forfatterne kalte dette sensorisk overømfintlighet til atskillelse fra den hyperreaktiviteten som kan utløses med vanlig astmatest (metakolintest). Med denne betegnelsen antyder de at reaksjonen må skyldes spesielle nervebaner og – reflekser som er knyttet til reseptorer for sansning (sensorer).

Det er meget mulig at det er liknende sensorer og baner som er avgjørende ved duftoverfølsomhet og kjemisk miljøintoleranse. Dette er imidlertid svært krevende testing som er vanskelig nok å gjennomføre i forskningsprosjekter, og som ikke er tilgjengelig i praksis. For din miljøhemming finnes ingen tester som legen din kan bruke - annet enn troverdigheten av sykehistorien din.

Hvis du nå fyller ut og sender miljøhemmingsskjemaet slik som andre med liknende intoleranser gjør, kan du selv bidra til at mer kunnskap kanskje  kan føre til sikrere diagnoser med tiden.

 

Litteratur:
Millqvist E, Löwhagen O. (1996): Placebo-controlled challenges with perfume in patients with asthma-like symptoms. Allergy 51: 434-9.

Millqvist E, Bengtsson U, Löwhagen O.(1999): Provocations with perfume in the eyes induce airway symptoms in patients with sensory hyperreactivity. Allergy.54: 495-9. 

Sieben S, Hertl M, Al Masaoudi T, Merk HF, Blömeke B (2001);.  Characterization of T cell responses to fragrances. Toxicol Appl Pharmacol. 172: 172-8. 

(Sist oppdatert 17. desember 2007)