Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Endelig ny behandling mot atopisk eksem!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Endelig har det kommet et nytt og revolusjonerende behandlingsalternativ for personer med alvorlig atopisk eksem.

Etter svært lang ventetid har endelig Dupilumab (Dupixent) blitt godkjent av norske helsemyndigheter. Dette betyr at voksne med alvorlig atopisk eksem, som ikke får god nok effekt av andre behandlingsmetoder, har fått et nytt behandlingsalternativ. I tillegg godkjennes behandlingen for pasienter med alvorlig atopisk eksem i aldersgruppen 12 - 17 år.

Hva er Dupilumab? Dupilumab er en biologisk medisin som er utviklet for å behandle atopisk eksem. Medisinen brukes allerede i mange andre land, og har vist god effekt på mange pasienter.

De som har moderat til alvorlig atopisk eksem som ikke opplever forbedring i annen behandling som kremer, lysbehandling, tabletter eller annen systemisk behandling, vil være kadidater for denne terapiformen.

Medisinen tas ved å sette en sprøyte igjennom huden på magen, låret eller overarm. Dette kan man som oftest gjøre selv da den kommer i ferdig utfylt sprøyte. Sprøyten skal tas hver andre uke.

Biologiske legemidler skal forskrives av hudlege med god kjennskap til atopisk eksem og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. 

Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. april 2020.

For mer utfyllende kriterier, se godkjenningen her.

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en kronisk tilbakevendende, inflammatorisk hudsykdom, karakterisert av kløe og hudsår. Sykdommen gir en redusert hudbarriere, tørrere hud, og er assosiert med økt nivå av antistoffene IgE i blodet. Sykdommen har ofte debut tidlig i livet og de fleste får diagnosen før 6 års alder, men den kan også oppstå senere i livet.

Les mer om eksem her