Hopp til hovedinnhold

Er det trygt å bruke kortison?

Enkelte er skeptiske til å bruke legemidler med kortison, blant annet på grunn av frykt for alvorlige bivirkninger. Dette er et problem som fører til at noen barn, unge og voksne har unødvendig store plager på grunn av for dårlig behandling av astma, allergi og eksem.

Sist oppdatert 26. mars, 2024

Kortison, også kalt kortikosteroider eller steroider, er stoffer som virker dempende på immunforsvaret og betennelsesreaksjoner, altså betennelsesdempende. Det kan derfor brukes i behandling av sykdommer som astma, allergi og eksem.

Kortison finnes i mange former, blant annet:

i

Når disse medisinene brukes på riktig måte, og med korrekt dose, er de både effektive og trygge, og kan gi økt livskvalitet og bedre kontroll på symptomene dine.

Er kortison farlig?

Det er ikke farlig å bruke kortison slik legen har anbefalt det, men det er viktig å anerkjenne at feilbruk av kortisonlegemidler kan gi bivirkninger. Legen vil alltid forsøke kortison som lokal behandling, før eventuelt systemisk behandling som tabletter eller sprøyter blir vurdert.

!

Leger er opptatt av å unngå bivirkninger, og vil prøve å gi deg en behandling som har god effekt på symptomene dine, samtidig som du unngår for store doser kortison. Det er viktig at legen gir deg god informasjon og veiledning om hvordan legemidlene skal brukes.

Kortison er kjemiske stoffer som ligner kortisol, et stoff som kroppen vår produserer selv. Hvis du får tilført mye kortison i kroppen som medisin, vil kroppen tolke dette som et signal på at den ikke trenger å produsere så mye kortisol selv. Dette gjelder særlig hvis du får behandling med kortison som tabletter eller sprøyter. Det tar litt tid å gjenopprette det normale nivået av kortisolproduksjon i kroppen når behandlingen er ferdig, og derfor er det veldig viktig at medisinene trappes gradvis ned før du slutter helt. Dette skal legen hjelpe deg med.

Alvorlige bivirkninger

I noen få tilfeller trengs det behandling med så store doser kortison at det kan gi bivirkninger. Dette gjelder blant annet ved veldig alvorlige tilfeller av astma, der det ikke er mulig å få god kontroll på sykdommen med lokale steroider eller lavere dose av kortisonlegemidler. I disse tilfellene må legen avgjøre om noen bivirkninger må aksepteres for at du skal kunne leve på en god måte med sykdommen din.

Ved høye doser kortison (over 10 mg/døgn) i tablettform over en lang periode (mer enn 2-3 uker) kan det oppstå alvorlige bivirkninger som:

Kortison i behandling av eksem

Det er dessverre ingen behandling som kan kurere atopisk eksem, men plagene kan lindres og forebygges. Atopisk eksem og kontakteksem er betennelsesreaksjoner i huden, og derfor har behandling med kortison god effekt på plagene. Kortison til behandling på huden finnes i ulike styrkegrader (gruppe 1-4), og i forskjellige former som kremer, salver og flytende oppløsninger.

Kortisonbehandling på huden virker betennelsesdempende, og riktig bruk er viktig for å få best mulig effekt og for å unngå bivirkninger. Det er sjeldent at det oppstår bivirkninger hvis du følger legens instrukser. En kjent bivirkning er at huden kan bli noe tynnere, og det kan komme pigmentforandringer. Vær også obs på hudinfeksjoner, som kan maskeres ved langvarig bruk at kortisonkrem.

i

Hvis du har behov for kortison i behandling av eksem, er det anbefalt at du får en behandlingsplan fra legen. Husk at hyppig bruk av vanlig fuktighetskrem uten kortison også er viktig i all behandling av atopisk eksem.

Kortison til inhalasjon i behandling av astma

Kortison til inhalasjon brukes ofte i behandling av astma, og finnes som inhalasjonsspray, inhalasjonspulver eller som væske til bruk i forstøver. Inhalasjon betyr at du puster inn medisinen slik at den kommer ned i luftveiene, og på denne måten virker kortisonet kun lokalt i luftveiene og lungene. Kortisonbehandling demper betennelsen i luftveiene, og er derfor som regel nødvendig for å få god kontroll på astmaen. Noen kan oppleve lette bivirkninger av kortisonet, men da er det også viktig å huske på at alternativet til disse bivirkningene er en dårlig kontrollert astma, noe som er veldig uheldig.

De vanligste bivirkningene ved bruk av kortison til inhalasjon er heshet og soppinfeksjon i munnen. Det er derfor viktig at du alltid skyller munnen eller pusser tenner etter inhalasjon av kortison, for å unngå soppinfeksjon. Voksne som bruker høye doser inhalasjonskortison over lang tid, kan få tynn hud og hudblødninger. Dette forekommer sjeldent hos barn.

!

Kortison til inhalasjon hemmer ikke veksten hos barn ved anbefalte doser!

Kortison i tablettform i behandling av astma

Kortisontabletter brukes sjeldnere i behandlingen av astma, men i noen tilfeller der astmaen er alvorlig eller vanskelig å kontrollere kan det være nødvendig. Kortison i tablettform er forebyggende og hemmer betennelsen, slik som ved inhalasjon. Forskjellen er at kortison i tablettform ikke bare virker lokalt i luftveiene og lungene, slik den gjør ved inhalasjon. Det påvirker hele kroppen. Dette er altså en systemisk behandling av betennelsen, ikke bare lokal behandling. Denne behandlingen virker derfor kraftigere på betennelsesreaksjonen i kroppen, og har derfor også noen flere bivirkninger.

i

Kortison i tablettform i behandling av astma krever et strengere behandlingsforløp, og du skal derfor alltid ha en opp- og nedtrappingsplan i samråd med legen. En sjelden gang kan det være nødvendig å bruke behandling med kortisontabletter hos barn eldre enn fem år, hvis astmaen er veldig dårlig kontrollert.

Større doser kortison i tablettform over lengre tids behandling kan undertrykke binyrebarkfunksjonen og påvirke kroppens egen produksjon av kortison. Hvis du avslutter behandlingen for raskt risikerer du å få binyrebarksvikt. Den mest brukte kortisontabletten heter Prednisolon®.

Høye doser og langvarig behandling øker risikoen for bivirkninger. De vanligste bivirkningene er

Kortison i behandling av allergi

Kortison som nesespray kan brukes som del av behandlingen mot diverse luftveisallergier, for eksempel pollenallergi. I vanlige doser er dette trygt og effektivt og det virker kun lokalt. Noen kan oppleve lette bivirkninger i nesen, men disse er vanligvis ikke farlige, og er enkle å behandle. Følg legens og apotekets råd om hvordan du skal bruke medisinen.

i

Hvis du får alvorlige allergisymptomer som krever rask og sterkere behandling kan det være aktuelt for legen å gi deg behandling med kortisontabletter for en periode. Da skal du få en behandlingsplan av legen som beskriver dose, hvor lenge du skal ta tablettene, og en nedtrappingsplan.

Hvis du ofte opplever alvorlige allergisymptomer som ikke blir godt nok kontrollert med allergitabletter, nesespray og/eller øyedråper, kan det være aktuelt å vurdere allergivaksinasjon. Dette er ikke det samme som kortisonsprøyter.