Hopp til hovedinnhold

Behandling av eksem

Det viktigste i behandling av eksem er god hygiene, systematisk krem- og salvebehandling, å forhindre tørr hud, unngå kløe, redusere irritanter og unngå kjente utløsende matvarer. Sol og saltbad har god effekt på mild og moderat eksem.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Fakta om eksem

Eksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike kløende hudsykdommer. De vanligste formene er atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem.

Se flere fakta om eksem

Eksem kan være en svært plagsom sykdom, men tidlig innsettende behandling vil i de fleste tilfeller gi god kontroll over sykdommen. Tilstanden går heldigvis ofte over av seg selv – 80 prosent er kvitt sykdommen ved 18 års alder. Det er grunn til å anta at god eksembehandling bedrer prognosen.

Kortisonkrem

Kortisonkrem er nødvendig i de fleste tilfeller ved behandling av eksem. Bruk av kortisonkremer er trygt, hvis du bruker riktig legemiddel på riktig sted, med riktig tidsintervall.

i

Når du har fått kontroll over kløen, er det viktig å ta pauser uten kortisonkrem for å unngå bivirkninger i huden. Be din behandlende lege skrive et behandlingsskjema/nedtrappingsskjema til deg.

Generelt kan man si at det skal brukes sterke nok preparater lenge nok. Ved å velge for svake preparater vil du ikke få kontroll over eksemet. Ved dårlig respons blir ofte hele kortisonbehandlingen forkastet. Resultatet kan bli forverring i eksemet.

Ved oppbluss i eksem hos barn bør man starte med gruppe 2- eller 3-kortison. Når du har fått kontroll over kløen, kan du gå over til å smøre sjeldnere, hver 2.-3. dag. Ved ytterligere forbedring kan du gå over til en mildere krem, for deretter å trappe ned behandlingen til hver 2.-3. dag.

Når huden har blitt hel, skal du fortsette å smøre 1-2 ganger per uke i minst 2-4 uker for å sikre et best mulig resultat. Det anbefales rikelig med fuktighetskrem morgen og kveld samt etter dusj eller bad, også i perioder med hel, eksemfri hud.

Kremer uten kortison

Eksemkremer uten kortison, såkalte immunmodulatorer (Elidel® og Protopic®) kan være gode alternativer til kortisonkrem. Disse påføres 2 ganger daglig. Fordelen med disse kremene er at de ikke påvirker tykkelsen på huden når langvarig eksembehandling er nødvendig, at de kan brukes hvis kortisonkrem ikke virker godt nok, og hvis du ikke får kontroll over eksemet ved å bruke kortisonkremer uten fare for bivirkninger.

Hvis du har en hudinfeksjon er det viktig at selve infeksjonen blir behandlet før du bruker disse kremene.

Lysbehandling

Medisinsk lysbehandling (UVA + UVB) kan være effektivt ved langvarig eksem. Noen blir imidlertid verre, muligens på grunn av svetteirritasjon. Behandlingen er tid- og ressurskrevende, og er sjelden aktuell for barn under skolealder. Behandlingen utføres kun hos hudleger. Et godt behandlingsresultat er avhengig av at du er godt informert om behandlingen.

Systemisk behandling

Hvis du har atopisk eksem som er vanskelig å behandle, kan det være aktuelt med systemisk behandling. Slik behandling følges som oftest opp hos legespesialist. Slik behandling kan for eksempel være: