Hopp til hovedinnhold

Hvordan utredes pollenallergi?

Hvis du mistenker at du har pollenallergi, er det viktig at du tar symptomene dine på alvor. En allergitest hos legen kan avklare hva du er allergisk mot, og hvilken behandling du trenger.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Hvordan foregår utredningen?

Det første legen vil spørre om er sykehistorien din. Dette er en viktig del av utredningen, og legen vil blant annet spørre deg om hvilke symptomer du opplever og når de oppstår. Ut fra sykehistorien vil legen vurdere videre undersøkelser og/eller allergitester. Allergitester kan bekrefte eller avkrefte mistanken om allergi, men legen må se testene i sammenheng med symptomene dine. Du må nemlig både ha en positiv allergitest og oppleve symptomer for å få diagnosen (pollen)allergi 

De fleste kan utredes hos fastlegen uten videre henvisning, men i enkelte tilfeller vil det være aktuelt med utredning hos spesialist med allergologisk kompetanse. Når man utreder for pollenallergi er det vanligst å bli henvist til en lungelege eller øre-nese-hals lege.

Når man utreder for pollenallergi er det vanligst å enten ta blodprøve eller prikktest.

Blodprøver

Hvis du har pollenallergi, reagerer kroppens immunforsvar på proteiner fra den pollentypen du ikke tåler. Proteinene du reagerer på, kalles allergener. Ved hjelp av blodprøver kan legen måle spesifikke IgE-antistoffer, som immunforsvaret produserer hvis du har en allergi. En blodprøve alene er ikke nok for å stille diagnosen, og legen vil se prøvesvaret i sammenheng med sykehistorien din.

Prikktest

En prikktest er en enkel og rask allergitest som gjennomføres ved at små dråper av ulike allergener prikkes ned i huden med en lansett. Hvis man er allergisk mot det aktuelle allergenet, vil det i løpet av 15 minutter oppstå en allergisk, lokal hudreaksjon med rødhet og hevelse

Hvis du får en allergidiagnose, er det godt å vite at det finnes ulike behandlinger som lindrer symptomene. Få hjelp av legen din hvis du ikke blir kvitt symptomene. Det er mulig å bli symptomfri ved hjelp av effektiv behandling.