Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Fem tegn på pollenallergi

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Nesa renner, øynene er såre, og du nyser hele dagen. Er det en forkjølelse, eller har du faktisk en pollenallergi? Disse fem tegnene kan gi deg svaret.

Cirka en million nordmenn har pollenallergi, og tallet er økende. Mange er så plaget at det går utover livskvaliteten, og det kan være svært ubehagelig. Dessverre er det svært mange som ikke vet at symptomene de har skyldes en pollenallergi, og dermed får de ikke behandlet allergien sin.

I første rekke opptrer symptomene i nese og øyne, og det kan for mange være vanskelig å skille en sommerforkjølelse fra pollenallergi. Mange opplever å ha sykdommen i flere år før diagnosen viser at den årlige sommerforkjølelsen faktisk var pollenallergi. Det er svært viktig å få stilt riktig og tidlig diagnose, fordi en ubehandlet pollenallergi kan utvikle seg til astma. Har du noen av disse symptomene, anbefaler vi at du tar en tur til legen for å sjekke om du har pollenallergi.

5 tegn på pollenallergi

  1. Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og man nyser.
  2. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.
  3. Man blir i økende grad munnpustere, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma.
  4. Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette kan gi redusert yteevne i skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.
  5. Ved pollenallergi ser man som oftest fravær av feber. Allergimedisin vil hjelpe mot pollenallergi, men ikke dersom symptomene dine skyldes en forkjølelse.

Mange med pollenallergi kan oppleve kryssreaksjoner med mat, for eksempel at man får en allergisk reaksjon når man spiser nøtter, kiwi eller rå gulrøtter, epler og pærer.

Les om kryssreaksjoner her

Vi får også mange spørsmål om forskjellen på koronasymptomer og allergisymptomer. Det kan du lese mer om her.

Hva nå?

Tror du at du kan ha pollenallergi, må du dra til legen. Hos lege med kunnskaper om allergi kan du bli prikktestet for å se om du reagerer på pollen, husstøvmidd, muggsopp, partikler fra dyr osv.

En liten dråpe som inneholder et teststoff, for eksempel en pollenoppløsning, legges på huden. Gjennom denne dråpen stikkes det et lite hull i huden. En blek, kløende vable viser at du vil kunne reagere allergisk overfor den testede allergentypen.

Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste sju dagene før testen skal tas. Allergitest med blodprøve kan også påvise pollenallergi. 

Les mer om undersøkelse og behandling her

Fakta om pollenallergi

Pollenallergi (høysnue) er den vanligste formen for allergi. Symptomene utløses hovedsakelig av pollen fra trær og busker som or, hassel, Salix (selje, pil og vier) og bjørk, samt planter som gress og burot. 

Se vår pollenkalender for når de forskjellige pollentypene blomstrer.

Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år. Vi antar at rundt 1 million nordmenn plages med mer eller mindre alvorlig pollenallergi. For samfunnet koster sykdommen mange millioner kroner hvert år i form av utgifter til legebesøk, medisin, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet. 

Les mer om pollenallergi her

Sjekk pollenvarsel

Dersom du har flere spørsmål om pollenallergi kan du ta kontakt med våre helsefaglige rådgivere her>>