Hopp til hovedinnhold

Fakta om kols

Kols er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. Sykdommen kjennetegnes ved at luftveiene har blitt varig «trange», slik at det er tungt å puste.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Hva er kols?

Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem. Sykdommen kjennetegnes ved at luftveiene er blitt varig «trange», slik at det er tungt å puste. Dette fører til økt pustearbeid og opplevelse av åndenød. Typiske symptomer på kols er:

I en tidlig fase av sykdomsutviklingen vil du ofte ikke merke disse symptomene. Mange oppdager sin kolssykdom i forbindelse med legebesøk på grunn av en akutt forverring, som ofte blir utløst av luftveisinfeksjoner.

i

Beregninger fra 2018 viser at rundt 150.000 personer har kols i Norge. Det antas at mange av disse ikke vet at de er syke, på grunn av milde symptomer i starten av sykdomsforløpet.

Ved fysisk aktivitet blir personer med kols tungpustet. Ved mer alvorlige tilstander vil det også være tungt å puste i hvile.

Forekomst og årsaker

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at rundt 6-7 prosent av befolkningen over 40 år har kols. Mange av disse er udiagnostiserte, og vet ikke at de har sykdommen. Andelen syke øker kraftig med alderen. Fordi levealderen i Norge stadig øker, også blant personer med kols, vil antallet mennesker som lever med kols være høyt også i årene fremover. Samtidig har røyking blitt mindre vanlig her til lands, noe som på sikt kan redusere antallet nye tilfeller av kols.

Den hyppigste årsaken til å utvikle kols er fortsatt tobakksrøyk. Risikoen øker i takt med antall år man har røkt og mengde tobakk.

Andre årsaker til kols kan være:

Hva skjer i luftveiene ved kols?

Hvordan utredes kols?

Kols kan enkelt påvises ved å måle lungefunksjonen hos lege. Jo tidligere kols oppdages, jo bedre er mulighetene for å ta kontroll over sykdommen og påvirke sykdomsforløpet i positiv retning.

Les mer om diagnostisering av kols

Forskjellen mellom astma og kols

Symptomene på kols kan ligne symptomene på astma, og det kan være vanskelig å skille mellom de to diagnosene. Ved astma oppstår symptomene anfallsvis. Ved kols kommer symptomene gradvis, med mindre variasjon enn ved astma. Hos en person med astma vil lungefunksjonen være normal mellom anfallene, i motsetning til ved kols der lungefunksjonen reduseres gradvis over tid.