Hopp til hovedinnhold

Hvordan utredes kols?

Kols kan enkelt påvises ved å måle lungefunksjonen hos lege. Jo tidligere kols oppdages, jo bedre er mulighetene for å ta kontroll over sykdommen og påvirke sykdomsforløpet i positiv retning.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Kols utvikles over tid, og det kan ta 30–40 år før de første symptomene melder seg. Hvis du lurer på om du kan ha kols, bør du ta kontakt med legen din.

Betennelsen i luftveiene ved kols fører til forsnevring og arrdannelse som ikke kan sees på vanlig røntgen, men kols kan enkelt påvises ved å måle lungefunksjonen, såkalt spirometri, hos legen. Det er viktig å få stilt diagnosen så tidlig i forløpet som mulig, slik at du får riktig behandling og kontroll over sykdommen.

Fire alvorlighetsgrader

Intensiteten av symptomer ved kols kan variere. Noen har sykdommen i lett grad uten å være særlig hemmet i sin livsutfoldelse, mens andre er invalidisert og må ha kontinuerlig tilførsel av oksygen.

Kols deles inn i fire alvorlighetsgrader, basert på GOLD-klassifisering stadium 1-4 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Graden av sykdom bestemmes ut fra symptomer og lungefunksjonstester. Forventet lungekapasitet er verdier satt hos lungefriske mennesker ut fra alder, kjønn, kroppshøyde og etnisitet.

Forverring

i

Episoder med akutte forverringer av kols kalles gjerne eksaserbasjoner.

Slike akutte forverringer kan blant annet utløses av en infeksjon, og gir hoste og pustevansker. Dette varer i cirka en uke hvis personen har en mild form for kols, eller i flere uker ved mer alvorlige former for kols. Ved alvorlig kols påvirkes allmennhelsen kraftig, og livskvaliteten reduseres dramatisk. Det gjør at det blir nesten umulig å utføre daglige aktiviteter. Kolsforverring kan føre til innleggelse på sykehus.