Håndeksem

Hendene er utsatt både for atopisk eksem og kontakteksem.

Atopisk håndeksem

Særlig hos spedbarn og småbarn kommer det lett utslag av atopisk eksem på hendene. Ofte opptrer det da dype og såre sprekker i fingerbøyene. De blir fort infisert og vonde med væsking og skorpedannelse.

Det gjør vondt å bevege fingrene og bruke hendene. Er dette uttalt kan fingerferdigheten lide; de blir dårligere finmotorikk. Lærere i barnehager og småklasser på skolen bør være oppmerksom på at slikt håndeksem kan gå ut over skrive- og tegneferdigheter selv om det er leget.

Barn som har hatt atopisk eksem og spesielt atopisk håndeksem, er utsatt for å få toksisk og/eller allergisk håndeksem i senere alder. De bør tenke seg ekstra godt om i forhold til yrkesvalg.

Toksisk håndeksem

Det kan komme brått og kraftig etter en eneste uheldig kontakt med syre eller lut på ubeskyttet hud, men skyldes som oftest hyppig og langvarig bruk av svakere stoffer. Det er vanlig for eksempel hos renholdsarbeidere og sees ikke sjelden hos husmødre og andre som kommer ofte med hendene i vann med såpe.

Sykepleiere, en del leger og tannleger er utsatt for dette, og særlig utsatt er frisører. Murereksem begynner vanligvis som et håndeksem. Vanlig er det også hos verkstedarbeidere som får olje og løsningsmidler på hendene, eventuelt også sterke håndrensemidler.I næringsmiddel -industrien forekommer håndeksem mye hos kjøkkenpersonale, kjøtt- og fiskeindustri.

Kontaktallergisk håndeksem

Klassisk er murereksem som gjerne er en kombinasjon med toksisk eksem. Det skyldes kromsalter i sementen kombinert med vann og hudirriterende partikler. Krom og nikkel er i det hele en hyppig årsak til denne typen eksem hos metallarbeidere, urmakere, smykkearbeidere (nikkel) og bærere av smykker og ur av slike uedle metaller. Garvere og brukere av lærhansker kan lett få håndeksem av krom. Mange gummistoffer (husholdningshansker og lignende)virker på samme måten. Mange kosmetiske preparater inneholder også aktive kontaktallergener som kan slå til på hendene.

Behandling av håndeksem 

 - se behandling av kontakteksem.

Første krav er å unngå det som har gitt eksemet.

Håndeksem blir lett betent, og da kan det lønne seg å bruke håndbad i 5 minutter 2-3 ganger daglig med kaliumpermanganatløsning (3%). Ta ca 20 ml av dette i en balje med et par liter lunkent vann. Huden på hendene er ganske robust, slik at en her kan starte behandlingen med noen få dagers bruk av sterk kortisonkrem (type 3 kortison) et par ganger daglig, deretter mildere kortisonkremer 1-2 ganger daglig. Ved infeksjonstegn kombineres kortisonkremen med et antibakterielt middel. Rikelig og hyppig bruk av fuktighetskrem er nødvendig.

Se mer om håndeksem i denne kunnskapsbanken