Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Or

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Orepollen har i Norge to aktuelle kildearter, gråor (Alnus incana) og svartor (A. glutinosa).

Gråor danner gjerne kratt/trær i ca. fire-fem meters høyde. Den har tolerante temperaturkrav, og er derfor vanlig fra kysten og opp til fjellskogene. Forekomsten avtar vesentlig fra midten av landet og nordover, og i nordre og østre Finnmark er gråor forholdsvis sjelden. Gråor tåler høy grunnvannsstand, og danner av denne grunn ofte rene bestand i busk/tresjiktet langs elver og bekkefar og rundt innsjøer.

Usikker på om du er allergisk mot or? Les mer om utredning og behandling av pollenallergi her>>

Svartor, som gjerne danner rundt 10 meter høye trær, har høyere krav til sommertemperatur (minimum 12 grader C i tetraterm), og vokser vesentlig på Østlandet og i de sørlige delene av Vestlandet. Felles for begge artene er at de bidrar sterkt til forbedring av jordsmonnet ved å fiksere nitrogen ved hjelp av rotknoller.

Orepollen spres fra bar kvist, gjerne med hovedtyngden i mars måned.

Her kan du se når spredningen av orepollen starter i din region >>