Hopp til hovedinnhold

Dette bør du tenke på før du kjøper luftrenser

Luftrenser kan være et nyttig hjelpemiddel, for eksempel for å rense luften du puster i når du sover. Men: Det bør ikke være første tiltak du prøver, hvis du har problemer med innemiljøet ditt.

Sist oppdatert 01. februar, 2024

Hva er en luftrenser?

En luftrenser er en maskin som drar romluften den får tak i gjennom et filter, slik at luften som blåses ut er renere. En slik maskin har sitt virkningsområde der den står, og er påvirkelig for luftstrømmer i rommet.

Det finnes flere typer filtre og rensemetoder, men de aller enkleste virker rent mekanisk ved å fange opp partikler og enkelte flyktige stoffer som kan bindes opp i forskjellige typer filtre. Mer avanserte varianter har kostnadsdrivende tilleggsutstyr, som er laget for blant annet kunne endre på kjemiske stoffer i luften. Når luft flyttes gjennom et eller flere filtertrinn vil det også oppstå en viss grad av støy.

Luftrensere krever jevnlig vedlikehold, og de har sine bruksbegrensninger. For at en luftrenser skal kunne påvirke innemiljøet positivt må den plasseres riktig. Innemiljøet luftrenseren står i må også brukes, utformes og rengjøres regelmessig og tilpasset, slik at luftrenseren får oppfylt forutsetninger for å gjøre jobben sin. Luftrenseren må også ha riktig størrelse i forhold til oppgaven.

i

En luftrenser bør derfor ikke være første tiltak du prøver, hvis du har problemer med innemiljøet i boligen din.

Finnes det enkle tiltak jeg kan prøve før jeg skaffer en luftrenser?

Først og fremst bør bygningen og boområdet være i god stand, og det må gjøres rent på en hensiktsmessig måte. Er det noen svikt på disse to områdene vil neppe en luftrenser ha noe for seg. Her er noen momenter du kan tenke over:

Er luftrenser nyttig for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet?

Problemer med inneklima, og tiltak for å bedre dem, bør håndteres i riktig rekkefølge. Først bør du utbedre enkle mangler og feil ved bygningen. Deretter gjennomgår du renholdsrutinene hjemme, slik at de fungerer hensiktsmessig. Det er også viktig å snakke med legen for å sikre at du har riktig behandling, hvis du opplever plagsomme symptomer, for eksempel fra luftveiene.

i

Luftrensere kan for eksempel brukes for å oppnå trygge «soner» om natten, ved at de fjerner støv som kan inneholde allergener fra sonen du puster i. Dette forutsetter at plassering og bruk er hensiktsmessig gjennomtenkt og utført.

Studier viser at sykelighet ved barneastma kan reduseres betraktelig ved hjelp av forbedrede vaskerutiner, bruk av støvsugere og luftrensere med HEPA-filter og god informasjon og opplæring til foreldre. Disse undersøkelsene tyder på at relativt beskjedne investeringer i et bedret inneklima kan spare samfunnet for betydelige utgifter både direkte og indirekte, i form av reduserte helseutgifter og redusert sykefravær fra jobb og skole.

Hva er viktig å tenke på hvis jeg skal kjøpe luftrenser?

Her er noen momenter du bør legge vekt på hvis du ønsker å ta i bruk en luftrenser: