Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde

Bli medlem og få prioritet hos rådgiverne våre + mange andre gode fordeler!

No image
naaf Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF er først og fremst for deg som er plaget med astma, allergi, kols, eksem eller annen overfølsomhet, men du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å støtte oss selv om du er helt frisk. Vi er helt avhengig av gode støttespillere for å kunne utføre det viktige samfunnsoppdraget vi har påtatt oss. Det som er bra for våre grupper er bra for ALLE!

Priser for 2020 (pr. kalenderår):
Enkeltmedlemskap: 400 kr
Familiemedlemskap: 500 kr *
Studentmedlemskap: 200 kr **

* alle må ha samme adresse
** gjelder kun studenter mellom 18 og 30 år

 

OBS: hvis du allerede er enkeltmedlem men ønsker å endre til familiemedlemskap, så send en e-post om dette til medlem@naaf.no, ellers får du to medlemskap.
Det samme gjelder hvis du ønsker å legge til flere familiemedlemmer i et eksisterende familiemedlemskap.