Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Eksem - nå er det viktig å beskytte huden!

Bli medlem og få prioritet hos rådgiverne våre + mange andre gode fordeler. Nå er det GRATIS ut året!

No image
naaf Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF er først og fremst for deg som er plaget med astma, allergi, kols, eksem eller annen overfølsomhet, men du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å støtte oss selv om du er helt frisk. Vi er helt avhengig av gode støttespillere for å kunne utføre det viktige samfunnsoppdraget vi har påtatt oss. Det som er bra for våre grupper er bra for ALLE!

Nå er det GRATIS ut 2019, men her er priser for 2020 (pr. kalenderår):
Enkeltmedlemskap: 400 kr
Familiemedlemskap: 500 kr *
Studentmedlemskap: 200 kr **

* alle må ha samme adresse
** gjelder kun studenter mellom 18 og 30 år

 

OBS: hvis du allerede er enkeltmedlem men ønsker å endre til familiemedlemskap, så send en e-post om dette til medlem@naaf.no, ellers får du to medlemskap.
Det samme gjelder hvis du ønsker å legge til flere familiemedlemmer i et eksisterende familiemedlemskap.