Annen allergisk rhinitt, «helårsrhinitt»

Allergisk rhinitt kan skyldes andre allergenkilder enn pollen og kan opptre gjennom hele året avhengig av hva du utsettes for. Noen sier de er «kronisk forkjølet» eller «alltid forkjølet».

De vanligste årsakene er allergi mot dyr og/eller husstøvmidd. Muggsoppallergi er av mindre betydning for nesen.

Uttrykket «helårsrhinitt» er ofte misvisende fordi mange pasienter kan være fri for symptomer deler av året. Mange med allergiske reaksjoner i nesen på grunn av husstøvmidd er for eksempel ganske bra om sommeren hvis de ikke også har pollenallergi.

Symptomer

Ved kraftig akutt allergeneksponering har pasienten de samme symptomer som ved sesong-rhinitt med nysing, kløe, renning fra nesen og nesetetthet. Mange har mindre uttalte symptomer. Hos noen er snue det viktigste symptomet, men de aller fleste er mest plaget av nesetetthet. Øyesymptomer er ikke vanlig, men kan forekomme og da som oftest med moderate plager. 

Rhinitten får gjerne et mer kronisk preg med en del akutte forverrelser. Ved den kroniske form blir det mindre nysing og kløe, mens irritasjonstendensen (hyperreaktivitet) med periodisk økt snue og tett nese blir mer fremtredende. Barn kan imidlertid ha mye kløe i nesen, så mye at de ofte lager nesegrimaser eller gnir og plukker på nesen til stadighet. Mange barn får en egen teknikk med å klø nesen, tørke snuen og dra nesetippen oppover så luftpassasjen blir bedre, med ett håndgrep (fransk: salut allergique = allergisk hilsen). De har ofte en fin liten tverrgående rynke ved neseroten.

Den kroniske allergiske betennelsesreaksjonen fører til hyperreaktivitet i neseslimhinnen med reaksjon på en rekke uspesifikke irritanter. Det  kan virke noe villedende.  Nesetettheten fører ofte til munnpusting hos barn, og det igjen fører til tørrhet i munnen og økt væskeinntak.. Kronisk nesetetthet gir dårlig søvn og kan være en medvirkende faktor ved snorking. 

Hos barn kan den allergiske rhinitten også  bidra til ørekatarr

Årsaker

Årsaken kan virke klar med tydelig verre plager når pasienten er i kontakt med spesielle dyr, og det er som oftest kjæledyr som holdes i boligen. Allergi mot katt og hund er vanligst, dernest hest for mennesker fra gårdsbruk eller med ridning som hobby. Mange  barn og  foreldrene deres holder smådyr til kos slik som kaniner, marsvin, hamstere, noe sjeldnere rotter og mus, og da kan de ha skylden.

Allergien kan imidlertid også være rettet mot noe annet i hjemmet. Vanligst er husstøvmidd. Om pasienten blir verre i eget soverom, kan det ha sammenheng med slik allergi, men det kan også ha andre årsaker. 

Forebygging og behandling

Allergeneliminasjon er det eneste som tar ondet ved roten, men det kan ta lang tid og mye strev med renholdet før aktive allergener fra kjæledyr fjernes tilstrekkelig til at symptomene forsvinner. Dessuten er det rikelig direkte og indirekte kontakt med allergener fra dyr i en rekke andre boliger, barnehager, skoler, offentlige transportmidler, arbeidssted etc selv om dyrene ikke er til stede i øyeblikket.

Ved allergi mot husstøvmidd tilrådes tiltak som reduserer antallet midd spesielt i seng og soverom. Middsikkert sengetøy kan hjelpe godt sammen med andre tiltak.

Allergivaksinering kan hjelpe noen, men ikke alle med pollenallergi, men blir vanligvis ikke anbefalt ved andre allergier.