Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Hva er allergi og overfølsomhet?

Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Disse stoffene kalles allergener, kroppen reagerer med å produsere antistoffer. Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme.

Råd og tips

Det finnes mange typer allergier og ulike overfølsomhetsreaksjoner. På disse sidene finner du faktastoff om de fleste allergier, i tillegg egne temasider om Pollen, Mat og Parfyme. Nyttige råd og tips kan også være vel verd å ta med.

Fakta

Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner er ikke kjent. 

Vanlige allergener kommer fra husstøvmidd, muggsopper, pelsdyr, næringsmidler, legemidler, enkelte metaller og pollen fra gress og trær.

Overfølsomhet er reaksjoner mange opplever som følge av noe de har spist, pustet inn eller vært nær. Det kan være mat, parfyme, kjemikalier og røyk. Symptomene er ofte de samme som ved allergi, men reaksjonene lar seg sjelden påvise ved blodprøver eller andre allergitester.