Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Pollen og uteaktiviteter

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av sommeren vil gress- og burotpollen være de pollensortene som gir symptomer. Ofte renner nesen, den klør, tetner til og en nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Noen får astma. NAAF gir noen god råd med ut i ferien.

Andre typiske pollenplager kan være tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne og innlæringsevne. I høyereliggende strøk og i Nord-Norge kan også bjørkepollen gjøre livet surt for noen fram til siste halvdel av juni.

Mens bjørkepollen, med de riktige vindene, kan spre seg over flere land, har gresspollen en spredningsradius på noen hundre meter Det finnes rundt 150 forskjellige gressarter i Norge med varierende blomstringstid.

Det fører til at gresspollensesongen de fleste steder strekker seg fra halvannen opp til to måneder. Alle gressarter er i samme familie, og hvis man er allergisk for en gressart(for eksempel timotei), er man også allergisk mot flere andre gressarter.

De som er verst plaget, bør unngå uteaktiviteter når pollenutslippet er størst, nemlig fra morgenen til ut på ettermiddagen, spesielt hvis man befinner seg på områder med store gressflater. Den landsdekkende utbredelsen gjør at pollen fra gress er svært sentral i allergisammenheng for norske allergikere.

Burot er en typisk ugressplante som vokser på tørre steder, langs veigrøfter og på udyrket mark og byggeplasser. Det er relativt lite burot på Vestlandet og i Nord-Norge, så spredning av pollen fra burot har størst betydning i Sør-Norge.

Sesongen varer fra slutten av juli til ca. 20. august. Som for gressartene spres ikke pollenet særlig effektivt, og det hjelper godt på de lokale luftforholdene å luke bort planten før blomstring.

Gode råd ved pollenallergi

  • Klipp gresset ofte for å unngå at det blomstrer og avgir pollen, men la helst andre ta seg av klippingen. Må du allikevel klippe selv, kan en støvmaske være til hjelp.
  • Sitt helst på svaberg, i sanden eller i utkanten av gressområder når du er på stranden. Hvis det bare er gress der, unngå å sitte direkte på gresset.
  • Bruk solbriller for å skåne øynene
  • Sjekk pollenvarslet der du oppholder deg på www.pollenvarsel.no. Se kapittel Pollen og ferie for oversikt over pollenvarslingstjenester i ulike områder av verden
  • Unngå at barn med gresspollenallergi hopper eller ruller i gresset. Sterkt allergiske barn bør heller ikke hoppe i høyet.
  • Ikke tørk klær eller sengetøy utendørs midt på dagen. Pollenkornene fester seg lett til tøyet. Bruk gjerne tørketrommel.

For flere gode råd, se www.naaf.no/pollen

Kjøp pollenmaske og pollennett i NAAFs nettbutikk >>