Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Bjørk

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet, fra fjæra og opp til 1570 meters høyde i Jotunheimen, og er uten sammenligning den viktigste kilden til treslagspollenallergi i Norge.

Da de ulike artene lett hybridiserer med hverandre, har systematikken rundt bjørk vært årsak til en omfattende debatt i det botaniske miljøet. Offisielt inndeles nå komplekset i tre arter:

1) Hengebjørk  (Betula pendula, tidligere verrucosa), som er vanlig i lavlandet nord til Trøndelag og sørlige deler av Nordland. Et lite østlig bestand strekker seg inn i Pasvikområdet.

2) Vanlig bjørk (B. pubescens) forekommer i hele landet, men i fjellskogene og lengst mot nord overtar underarten fjellbjørk (B. czerepan, tidligere tortuosa).

3) Dvergbjørk (B. nana), som er en krypende busk med runde blader. Den er vanlig særlig i fjellet, men finnes også i lavlandet.

Blomstringen hos bjørk starter samtidig med løvsprettet, vanligvis i overgangen april/mai lengst i sør og fire-fem uker senere lengst i nord og oppover mot fjellet. Bjørken blomstrer normalt i cirka tre uker.

I en tett bjørkebestand vil det være et gjennomgående trekk at antallet rakler på trærne midt inne i skogen er vesentlig lavere enn på trærne i utkanten.

Bjørkepollen spres med vinden over store områder, gjerne ved godvær med stabile sør-østlige vinder. Derfor kan vi fra tid til annen oppleve fjernspredning fra Russland.

Bjørka avgir store mengder pollen og gir derfor store plager. For mange er bjørka den eneste tresorten som gir allergi.

Når det regner, kan man oppleve en liten "pollenpause". Lufta «vaskes» ren for pollen med regnvær, særlig hvis det ikke bare er korte, lokale byger. Når pollenet først er kommet ned på bakken, resirkuleres det bare i svært liten grad tilbake til luftspredning igjen.

I løpet av de siste fem år har vi registrert en kraftig økning av mengden bjørkepollen, særlig på Østlandet.