Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Bjørkepollenallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Bjørka avgir store mengder pollen, og gir derfor store plager. For mange er bjørka den eneste tresorten som gir allergiplager.

Bjørk er den tresorten som flest personer i Norge er allergisk mot. Blomstringen hos bjørk starter samtidig med løvsprettet, vanligvis i overgangen april/mai lengst i sør og fire-fem uker senere lengst i nord og oppover mot fjellet. På Østlandet og rundt Oslo er en tommelfingerregel at bjørka starter spredning rundt 20. april. Bjørka blomstrer normalt i cirka tre uker. 

I vår pollenkalender kan du sjekke når bjørka vanligvis starter spredning i ditt område >>

Spres over store områder

Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet, fra fjæra og opp til 1570 meters høyde i Jotunheimen. I løpet av de siste fem år har vi registrert en kraftig økning av mengden bjørkepollen, særlig på Østlandet. Det er raklene på bjørka som sprer pollen. I en tett bjørkebestand vil det være et gjennomgående trekk at antallet rakler på trærne midt inne i skogen er vesentlig lavere enn på trærne i utkanten. Rakler kan også være synlig selv om det ikke er pollenspredning.

Bjørkepollen spres med vinden over store områder, gjerne ved godvær med stabile sør-østlige vinder. Derfor kan vi fra tid til annen oppleve fjernspredning fra Russland!

Cirka 20 prosent av bjørkepollenallergikere reagerer også på salixpollen. Du kan lære mer om salix her >>

Behandling

Det er lurt at alle som er allergisk mot bjørk starter medisinering i god tid før forventet pollensesong da det er vanlig at pollenspredning for bjørk starter ganske hissig når den først setter i gang.  

Usikker på om du er allergisk? Les mer om utredning og behandling av pollenallergi her >>

For bjørkeallergikere er det mulig å allergivaksinere seg med to ulike alternativer, tabletter og sprøyte. Les mer om allergivaksinasjon her >>

Mange bjørkeallergikere opplever også at de kan få det som heter kryssallergi mot ulike matvarer. Det skyldes at proteinet, i for eksempel eple, kan ligne det som er i bjørkpollen og du kan derfor oppleve ubehagelige symptomer som kløe i munn og svelg ved inntak av matvaren. Det er ofte de som er hardest rammet av pollenallergi som er mest utsatt for å få kryssallergier. Bjørkepollenallergikere er særlig utsatt. Opp mot 80 prosent av alle med allergi mot bjørk oppgir at de også reagerer på en eller flere matvarer som er beslektet med bjørkepollenproteinet. 

Les mer om kryssallergi her>>

Mindre pollen i regnvær

Når det regner, kan man oppleve en liten "pollenpause". Lufta "vaskes" ren for pollen med regnvær, særlig hvis det ikke bare er korte, lokale byger. Når pollenet først er kommet ned på bakken, resirkuleres det bare i svært liten grad tilbake til luftspredning igjen.

Her kan du følge med på pollenvarslingen, som viser forventet pollenspredning i din region >>

Har du flere spørsmål om pollenallergi? Kontakt vår rådgivningstjeneste >>

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om allergi og pollen!