Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er avhengige av våre frivillige og tillitsvalgte, som utgjør ryggraden i organisasjonen. En stor takk til dere alle!

På denne siden kan du finne informasjon til deg som er tillitsvalgt.

NAAF rundt om i landet

NAAF har lokal-/storlag og regioner rundt om i landet.

Om NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Fordypning

Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at NAAFs formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges. 

Det er landsmøtet som vedtar strategi- og handlingsplan. Den overordnede strategiplanen inneholder beskrivelse av NAAFs visjoner og mål de neste ni årene.

Handlingsplanen beskriver konkrete aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen kommende treårsperiode, fram til neste landsmøte.