Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Frivillig i NAAF

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er avhengige av våre frivillige, som utgjør ryggraden i organisasjonen. En stor takk til dere alle!

På denne siden kan du finne informasjon om det å være frivillig i NAAF – både for deg som allerede er frivillig (tillitsvalgt, brukerrepresentant, likeperson eller andre frivillige oppgaver) og for deg som har lyst til å gjøre en innsats for NAAF.

Du kan også lete etter oppdrag som nettopp din region/lokal-/storlag trenger og ønsker frivillige til. Lokallag, storlag og regioner kan også legge ut frivillige oppdrag selv.

Takk til Stiftelsen Dam for støtte til å lage disse sidene som gjør det enklere å bli frivillig.

NAAF rundt om i landet

NAAF har lokal-/storlag og regioner rundt om i landet.

Om NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Fordypning

Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at NAAFs formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges. 

Det er landsmøtet som vedtar strategi- og handlingsplan. Den overordnede strategiplanen inneholder beskrivelse av NAAFs visjoner og mål de neste ni årene.

Handlingsplanen beskriver konkrete aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen kommende treårsperiode, fram til neste landsmøte.