logo for printversjon

Handlekraft og troverdighet

Antall mennesker som utvikler astma, allergi, eksem, kols og andre overfølsomhetssykdommer må holdes så lavt som mulig og de som har sykdommene skal leve best mulig med dem.

NAAF i media

Flere presseklipp

Vi hjelper deg

 • Anbefalte produkter

  Her finner du en oversikt over hvilke produkter som, gjennom vår strenge merkeordning, anbefales av NAAF.
 • Valle Marina, Gran Canaria

  På tide med et lite avbrekk fra hverdagen, i et garantert helsebringende klima på Gran Canaria?
 • Rådgivningstjenesten

  Noe er forbeholdt medlemmer, men mange av våre rådgivningstilbud er åpne for alle. Vi svarer på spørsmål og gir råd.
 • Opplæringsportalen

  Her finner du NAAFs opplæringsmateriell om astma. Vi har materiell for både helsepersonell, foreldre og brukere.
 • Min astma

  MinAstma hjelper deg å få kontroll over sykdommen ved hjelp av din mobil eller datamaskin.
 • Pollenvarsel

  NAAF leverer pollenvarslingen for Norge. Tolv pollenfeller rundt om i landet varsler seks pollentyper daglig.

NAAFs regioner

NAAF har regioner og lokalkontorer over hele landet. Hvordan jobber vi i ditt område? Finn din nærmeste NAAF-medarbeider.