Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gresspollenallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Gresspollensesongen kan være en lang og hard påkjenning for mange allergikere, fordi den strekker seg over mange uker i juni, juli og august. Noen gresstips, ikke minst med tanke på kommende sesonger, kan være nyttig å ta med seg.

I Norge finnes det omtrent 160 forskjellige gressarter. Mange av disse er like, men har forskjellig blomstringstid, og fordi de kryssreagerer med hverandre vil plagene strekke seg over store deler av sommeren. 

Spredningen av gresspollen er avhengig av vind og tørt vær. Fordi gresset har et lavt utgangspunkt, er spredningsdistansen mye kortere enn hva som er tilfellet for bjørka. Vi regner spredning på omtrent 100-200 meter. 

Du kan lese mer om gresspollen og ulike gressarter her >>

Behandling av gresspollenallergi

Det viktigste i all allergibehandling, også ved gresspollenallergi, er å unngå kontakt med det du ikke tåler. Symptomer ved gresspollenallergi er de samme som ved pollenallergiplager for øvrig; Rennende nese og øyne, nysing, tretthet og uopplagthet.

Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller allergivaksinasjon i form av sprøyter eller i tablettform. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon helbreder ikke, men reduserer plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig med minst mulig bruk av medisiner.

Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning. 

Du kan lære mer om undersøkelse og behandling av pollenallergi her >>

Kryssallergi

Noen pollenallergikere kan oppleve ubehag når de spiser enkelte matvarer. Årsaken er at de allergifremkallende stoffene i pollen ligner på proteiner i maten. Da oppstår såkalte kryssreaksjoner. De vanligste kryssallergiene ved allergi mot timotei og andre gressarter er: Belgfrukt som bønner, erter, linser og peanøtter, hvete, bygg, rug, havre, og tomat.

Lær mer om kryssallergi og de vanligste kryssreaksjonene for ulike pollentyper her >>

Allergivaksinasjon

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi, der en ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling. Behandlingen kalles også hyposensibilisering, eller spesifikk immunterapi. Før behandlingsstart må du gjennom nøye undersøkelse, allergitest og lungefunksjonvurdering hos spesialist.

En tablettbasert gresspollenvaksinasjon (Grazax) er godkjent for voksne og barn over fem år, som har fått påvist allergi mot gresspollen etter positiv hudprikktest eller blodprøve. Medisinen er godkjent på blå resept, og behandlingen skal startes av legespesialist med erfaring i behandling av allergiske sykdommer. Behandling med Grazax bør innledes fire måneder før pollensesongen. 

Les mer om allergivaksinasjon her >>

Gode råd ved gressklipping

Hvis du er allergisk mot gress bør du kunne argumentere for at andre tar seg av gressklippingen. Gressallergener er konsentrert i særlig grad til pollenet, men finnes også i bladverket. Undersøkelser viser en topp i konsentrasjonen av gressallergener i lufta etter plenklipping, særlig hvis plenen ennå er fuktig etter regnvær, siden allergenene er svært vannløselige. Fjerning av blomstrende gress vil kunne dempe pollenmengdene lokalt, fordi pollenet sjelden transporteres lenger enn noen titalls meter fra kilden. Det er også en fordel å bruke gressklipper med oppsamler, da dette gir mindre partikkelspredning til nærmiljøet.

Se også: 10 gode råd til deg med pollenallergi >>

Mindre pollen med svingel-arter

Visste du at det finnes gressfrø som blomstrer beskjedent og avgir lite pollen? Disse frøblandingene basert på svingel-arter (Festuca) sprer mindre pollen ved blomstring enn andre. Blandes plenfrøet med kløver (Trifolium), kan andelen av gress i arealflaten begrenses merkbart. Sorten fjellsvingel blomstrer beskjedent, og vil derfor ikke lage de store problemene for gresspollenallergikeren på en varm sommerdag.

Usikker på når gresspollensesongen starter i din region? Sjekk vår pollenkalender >>

Nye trender

Nye hagetrender med mye bruk av stein, betong, treterrasser og vannspeil peker i nye og spennende retninger. Det er mye som kan være vel verdt å tenke gjennom for den som tross allergi liker hagestell. 

Du kan lese mer om allergivennlige inne- og uteplanter her >>

Følg med på Pollenvarselet

Det er lurt å følge med på pollenvarselet for å holde oversikt over pollenspredningen fra dag til dag der du bor. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) drifter pollenvarslingstjenesten for Norge, som du finner på pollenvarslingen.no og her på våre nettsider. Du kan også få pollenvarselet direkte på din mobil ved å laste ned vår gratis app "Pollenvarsel"!

Har du spørsmål om pollenallergi? Ta gjerne kontakt med NAAFs rådgivningstjeneste! Den er gratis og åpen for alle.

Dersom du blir NAAF-medlem får du også prioritert hjelp av våre rådgivere, eksklusiv ernæringsrådgivning og andre gode medlemsfordeler. Les mer og meld deg inn her >>