Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hassel

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Hassel (Corylus avellana) er eneste representant for sin slekt i Norge, og danner busker opp til ca. fire meters høyde.

Mens hunnblomstene hos or og bjørk sitter i rakler, har hassel enslige sittende hunnblomsterstander som blir til nøtter. De pollenbærende hannraklene har omtrent samme tidsmessige modningsfase som hos or.

Egentlig er hassel et element i den varmekjære edelløvskogen, som i tidligere tider med varmere klima (yngre steinalder, bronsealder) hadde en langt videre utbredelse i Norge. I dag vokser hassel i et bredt belte fra Oslo-regionen og langs kysten opp til Steigen i Nordland. Nordafjells er den imidlertid generelt sjeldnere, og finnes helst enkeltvis eller som små kratt i sørvendte, bergkledte hellinger, da den foretrekker relativt tørt jordsmonn. Hassel blomstrer omtrent samtidig med or.

Hannrakle hos hassel
(foto: Tonje W. Gamst)


Hassel blomstrer i februar, mars og april. Som årsak til pollenallergi har de særlig betydning i Sør- Norge.

Pollenspredningen er ofte ganske lokal på grunn av kjølig vårluft på spredningstidspunktet. Kjølig vårluft gir mindre spredning enn varm sommerluft.