Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Hva er kols?

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

Råd og tips

I tillegg til faktaark om kols har vi flere nettområder med informasjon som omhandler kols i hverdagslivet.

Fakta

Det antas at over 150.000 nordmenn over 40 år har utviklet kols. Andelen syke øker kraftig.

Typiske symptomer er uttalt åndenød ved anstrengelse, tidvis piping i brystet, hoste og oppspytt av slim.

Kols er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år er blitt utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning.

Det er også påvist en kobling mellom kols og astma. Barn med astma har større risiko for å utvikle kols som voksne enn røykere uten astma.