Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er kols?

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

Råd og tips

I tillegg til faktaark om kols har vi flere nettområder med informasjon som omhandler kols i hverdagslivet.

Fakta

Det antas at over 150.000 nordmenn over 40 år har utviklet kols. Mange av disse vet ikke at de har sykdommen.

Typiske symptomer er uttalt åndenød ved anstrengelse, tidvis piping i brystet, hoste og oppspytt av slim.

Kols er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år er blitt utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning.

Det er også påvist en kobling mellom kols og astma. Barn med astma har større risiko for å utvikle kols som voksne enn røykere uten astma.