Hopp til hovedinnhold

Gode inneklimaråd for barnerommet

Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet. Mange planlegger et eget barnerom. Godt inneklima i boligen og særlig på barnerommet er viktig, spesielt for de minste barna.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Vi oppholder oss mye innendørs, gjerne mer enn 90 prosent av tiden. De minste ofte enda mer. Sammensetningen av kjemiske stoffer, bakterier, virus og muggsporer i innelufta er annerledes enn den ute og kan for noen gi uønskede helseeffekter eller plager. Reduksjon av stoffer som kan være irriterende eller allergifremkallende i luftveiene og på hud er derfor viktig. Samtidig må barn være i kontakt med sitt naturlige nærmiljø for å utvikle et velfungerende immunsystem. Det er ikke tilfeldig at småbarn smaker på alt. Små grep kan forebygge og redusere helseplager, men ingen skal ha dårlig samvittighet om de ikke greier å følge samtlige råd og anbefalinger.

Dere som venter barn bør forberede den nyfødtes innemiljø godt, og i så god tid som mulig før fødselen.

Oppussing, maling og valg av produkter

Skal babyrommet pusses opp eller males, bør det gjerne gjøres ferdig en måned før rommet tas i bruk. Maling eller oppussing på sommerhalvåret er en fordel – da er det lettere å lufte skikkelig.

Barnerommet kan males med nye typer (”annengenerasjons”) vanntynnbar maling fra en anerkjent produsent, som har lav avgassing allerede etter få dager. Be om dokumentasjon på at produktet ikke avgir skadelige stoffer når rommet tas i bruk. Kontakt eventuelt NAAF for råd. 

Sove - Babyseng, sengetøy, madrass og vogn

For å unngå at madrassen får fuktskader på grunn av kondens av svette, bør barnesengen ha sengebunn med luftåpninger for å sikre luftsirkulasjon. Madrassen til barnet skal være fast og ren. Ny madrass bør pakkes ut av plasten og luftes godt slik at fabrikklukt forsvinner før den tas i bruk, gjerne i et par uker. Nye tekstiler bør vaskes før bruk for å få ut rester av kjemiske stoffer. Når sengetøy arves bør dette vaskes/renses og luftes godt og i noen dager. Lufting bør foregå ute for å kvitte seg med "gammel lukt" og flyktige kjemikalier.

Fukt

Fukt i boligen øker risiko for sykdom, som allergisk og ikke-allergisk luftveissykdom.

Kjemiske produkter

Unngå så langt det er praktisk mulig kilder til luftforurensninger, inkludert matos, rengjøringsmidler, parfyme, røkelse, "luktfjernere", parfymerte kremer og annen kosmetikk.

Alt nyinnkjøpt (klær, sengetøy, leker, møbler, leker) bør pakkes ut av emballasjen utenfor babyværelset og luftes før det tas i bruk. Lukt på nye produkter. Lukter det sterkt eller tydelig av "noe kjemisk", bør produktet ikke tas inn i babyrommet.

Ventilasjon/lufting

Rommet som babyen oppholder seg på, bør gjennomluftes minst et par ganger om dagen. Kontroller gjerne hvordan babyen har det, ved å gå fra et rom med frisk luft til babyens rom. Luften bør føles frisk, men ikke kald når du kommer inn.

Temperatur, oppvarming og bruk av varmekilder

Gunstig dagtemperatur er mellom 20–22 grader i oppholdsrom. Soveromstemperatur bør være lavere, gjerne mellom 14-18 grader. Kontroller at barnet ikke har det for varmt eller klamt ved å kjenne etter nede i nakken, og justér eventuelt temperatur og påkledning. Ha gjerne et termometer i rommet på en innervegg.

Renhold

Unngå bruk av heldekkende tepper på gulv, da disse er umulig å holde rene. Dette er spesielt viktig på barnerom.

Bruk en god støvsuger med HEPA-filter eller sentralstøvsuger. Støvsug gjerne mens babyen er i et annet rom. Støvsugingen virvler opp finstøv, det er derfor bra å gjennomlufte etter støvsugingen.

Legg til rette for enklest mulig renhold. Rengjøring bør som hovedregel gjennomføres en gang i uken.

Radon

Radon er en gass som i varierende grad finnes i grunnen. Denne gassen er usynlig og luktfri og blander seg lett med inneluften hvis den får trenge inn i huset gjennom utettheter i kjellergolv og/eller vegger under bakkenivå. Høye radonverdier over lang tid kan føre til lungekreft, spesielt i hjem der det også røykes. Det er særlig viktig at små barn ikke utsettes for denne risikoen.

Det foreligger klare regler for når det skal gjøres forebyggende tiltak mot radon. Er du i tvil om radonnivået i ditt hus, bør du få det sjekket. De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen kan gi nærmere informasjon om de generelle radonforholdene i din kommune, og om hvordan du kan bestille måling.

Tobakksrøyk

Barn som vokser opp i et røykfritt innemiljø har mindre risiko for astma, luftveisinfeksjoner, mellomørebetennelse og plutselig uventet spedbarnsdød/krybbedød. Heldigvis er det en gledelig utvikling at stadig færre tillater røyking innendørs når det er barn til stede.

Unngå all røyking, inklusive e-sigaretter, innendørs. Røyk aldri der det er barn til stede. Barn er spesielt utsatt for helseskadelige effekter av tobakksrøyk i omgivelsene. De skadelige partiklene i røyken spres i huset og er kraftig luftveisirriterende.

Kjæledyr

Det er ikke grunnlag for verken å anbefale eller fraråde kjæledyr i hjemmet for å forebygge allergisk sykdom. Det gjelder også i familier som har allergi. Men dersom barnet utvikler allergisk sykdom i kontakt med dyr, bør dere selvsagt ikke ha disse dyrene hjemme.

Pollen og planter

Det er positivt med et variert naturlig biologisk miljø og tilgang til mangfoldig natur.  Pollenallergi er sjelden i første leveår. De som har utviklet pollenallergi skal behandles målrettet og tilpasset den enkelte.

Oppbevaring, lagring og gjenbruk av barneutstyr

For å sikre at barnetøy, seng, og barnevogn kan brukes på nytt er det viktig å oppbevare klær og utstyr slik at det ikke blir utsatt for støv, uønsket lukt og fukt slik at fuktskader og muggsopp utvikles. Vær oppmerksom på fukt på loft og i kjeller.

Rådene er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB).