Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

klappende hender som er glade for at de nå kan puste fritt

Årets pollensesong er over!

Tjenesten starter normalt i midten av Februar og avsluttes i slutten av August.

Pollenkalender

Viser et gjennomsnitt av tidsmessig spredning av pollen og er basert på data for registreringer fra 1986 til 2018.

Motta skreddersydd varsel på epost

Meld deg på her

Pollendata

Her finner du info om hvordan vi får pollendata.

Fakta om pollenallergi

Pollenvarsel i samarbeid med: