Glittreklinikken

Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus og kompetansesenter for lungemedisinsk behandling og rehabilitering. Eier er Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), som overtok klinikken fra staten i 1991. Fylkeskommunen og staten betaler for opphold og behandling - pasientene selv betaler ingen egenandel. 

Klinikken tar hovedsakelig imot ungdom og voksne med astma, KOLS (kronisk astmatisk  bronkitt og emfysem). Pasientene kommer fra hele landet

Senteret har utviklet et spesielt behandlings- og rehabiliteringstilbud den såkalte Glittremodellen, Hensikten er at kronisk lungesyke skal bli i stand til å fungere i hverdagen og få best mulig livskvalitet. 

Det oppnås ved hjelp av tverrfaglig samarbeid mellom leger, pleiepersonell, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sosionomer, laboratorie- og røntgenpersonell. Pasientene gjennomfører et rehabiliteringsopplegg som varer i opp til fire uker. I løpet av den tiden får pasienten  hjelp til å lære seg å mestre sin lungesykdom. 

Klinikken er modernisert og utbygget og har blant annet behandlingsbasseng, boblebad, helt ny gymnastikksal, moderne treningsapparater, utendørsbane og minigolfbane. Her er lyse og trivelige enerom til alle pasientene. En helt ny fløy på 5000 kvm innvies offisielt 31. januar 2001. Utvidelsen har medført flere behandlingsplasser og mer plass til pasienter, pårørende og ansatte.

Undersøkelse, testing og behandling 

Programmet begynner med undersøkelse og testing av lungene. Denne undersøkelsen forteller hva slags type behandling og aktiviteter pasienten har behov for. Det er viktig å få hjelp til å finne riktig type og mengde medisiner. De pasientene som har behov for utstyr til oksygenbehandling, får prøvd ut, tilpasset og anskaffet det utstyret som trengs.

Informasjon, undervisning og trening

På Glittreklinikken er pasientene kursdeltakere. Hver dag er det to eller tre undervisnings- timer. Pasientene deltar aktivt i undervisningsgrupper. Det holdes også kurs om spesielle emner, for eksempel angst og anfallsmestring, røykeavvening og samliv. Pasientene deltar også daglig i fellestrim, avspenning og samtalegrupper. 

Fysisk trening er en viktig del av rehabiliteringen. Klinikken tilbyr trening i behandlingsbasseng, og nettopp basseng gir de fleste lungepasienter beste mulighet for trening og bevegelse. Fysioteapeuter og aktivitører rettleder og informerer. 

I de vakre omgivelsene er det laget varierte trimløyper. På kveldstid og i helgene er det tilbud om kultur og fritidsaktiviteter av forskjellige slag. 

Kulturavdeling

Glittreklinikken har integrert kulturbegrepet i helse og har opprettet en egen kulturavdeling. Den er en viktig del av tilbudet til pasientene. Kulturavdelingen arrangerer turer med guide, hyggekvelder, opptredener, utstillinger og andre kulturtiltak. Klinikken har eget bibliotek og arbeidsstue. Naturen rundt Glittre brukes også bevisst i tilbudet.

Hvordan bli pasient? 

Pasienter fra hele landet kan komme til Glittreklinikken. For å bli pasient ved Glittreklinikken, må du først henvende deg til din primærlege. Legen fyller ut et søknad som sendes direkte til klinikken. I de fleste fylkene må søknaden godkjennes av en lungespesialist med spesialmyndighet til godkjennelse av behandling utenfor fylket.