Bronkiolitt

Bronkiolitt er en betennelse i de ytterste bronkiegrenene, bronkiolene, som opptrer hos spedbarn og småbarn og oftest  på grunn av et virus som kalles respiratorisk syncytielt virus (RSV), men som også kan skyldes andre typer  virus. Dette opptrer gjerne i epidemier i vinterhalvåret.

Infeksjonen får slimhinnene i bronkiolene til å hovne opp, og fordi de er så tynne og trange fra før, blir det altfor trangt for pusten.

Etter en dags tid med symptomer på begynnende forkjølelse med snue, hoste og litt feber blir barnet mer og mer tungpustet med hurtig pust.  Hosten kan være ytterst plagsom. Dette likner ofte  til forveksling astma. Det opptrer gjerne inndragninger i halsgropen og mellom ribbein. Besværet og oksygenmangelen kan bli betydelig.  Barnet må tilsees av lege.

Bronkiolitt kan bli alvorlig hos barn under 2 måneder, hos for tidlig fødte barn  og hos barn med kronisk lungesykdom eller hjertefeil. Det blir ofte til at barnet må innlegges i sykehus, men  de fleste tilfeller er milde og kan behandles hjemme. Da er det viktig at barnet får i seg nok væske selv om det tar maten dårlig.  Det går best med hyppige, små måltider og små slurker væske.

Pustebesværet kan gjøre det vanskelig for barnet å suge av tåteflaske og ta bryst.

Bruk av nesedråper kan hjelpe barnet til å suge lettere. Blir væskeinntaket dårlig eller besvær og allmenntilstand blir verre, bør legen kontaktes igjen for å vurdere om barnet likevel bør til sykehus.

Hos barn som har hatt bronkiolitt som spedbarn, er det overhyppighet av astma som kan dukke opp litt senere.

RSV-infeksjon smitter med dråpesmitte og god håndhygiene er viktig.

Barn med særlig risiko (for tidlig fødte, barn med kroniske lungesykdommer, smitteutsatte barn mindre enn 1/2 år og smitteutsatte småbarn i "astmafamilier") kan beskyttes mot RSV-infeksjon med et spesielt bearbeidet (monoklonalt) gammaglobulin (IgG): Synagis® , Abbot. Det gis som injeksjon 1 gang i måneden under RSV-epidemier. Injeksjonen kan gi litt feber og uro hos barnet.

Det største problemet er at medikamentet er meget dyrt - omtrent 6.000 - 10.000 kr pr behandling.

Under RSV epidemier kommer det gjerne oppslag om dette i avisene, se f.eks.: VG 30. januar 2004.

Gode råd:

  • I perioder med mye bronkiolitt (RSV-smitte) hos spedbarn og småbarn er det lurt å holde spedbarn helt unna «snørrete unger». 

 

Litteratur:
Carlsen KH, Larsen S, Ørstavik I (1987): Acute bronchiolitis in infancy. The relationship to later obstructive airways disease and characterizeatioon of infants at risk. Eur. J Respir Dis 70: 86-92.

Wennergren G, Hesselmar B (2003): RSV-bronkiolitt. Akutt og forebyggende behandling. Fagbladet Allergi i Praksis 4/2003:32- 36.

(Sist oppdatert 9. februar 2004)

RED. ANM: Se også:

Skjerven HO. Behandling av akutt bronkiolitt. Allergi i Praksis 2013; 4: 32-35.