Hyperventilering

hyper = for mye, ventilering = luftskifte, pusting. Hyperventilering betyr at det pustes for mye i forhold til behovet.

Dette er en pustemåte som kan forveksles med astma. Under akutt anfall med hyperventilering er det lett å stille diagnosen, men ofte er det (som også ved astma) at personen er symptomfri når hun eller han kommer til legen og forteller at hun eller han har hatt et anfall av pustebesvær. 

Symptomer

Ved hyperventilering puster personen voldsomt i ro, puster og peser hurtig og dypt. Da luftes det ut for mye av CO2 (karbondioksid) fra kroppen. For å holde kjemisk balanse og akkurat passe surhetsgrad skal vi ha noe CO2 i blodet hele tiden – ikke for mye og ikke for lite. Ved hyperventilering blir det for lite, og da ender det opp med at personen blir sløv og kan besvime.

Dette motvirkes best ved at pasienten puster inn i en tett pose under anfallet. Da samles det opp nok CO2 i posen fra utpustingen, til at det kommer inn igjen med innpusten. Samtidig må pasienten hjelpes til å roe ned pusten.

Årsaker

Det dreier seg som oftest om psykologiske årsaker som krever dybdepsykologisk diagnostisering og behandling, men det kan også komme som signal på forgiftning av salisylater, ved nyresvikt (uremi) og anfall av diabetes.

Hyperventilering kan av og til komme som en komplikasjon til astma – særlig hos unge jenter og kvinner. Da er årsaken ofte enten dyp angst for astmasykdommen eller savn eller sorg med behov for ekstra omsorg. I disse tilfellene kombineres ofte hyperventileringen med bruk av stemmebåndene slik at utpusten blir sterkt hvesende som ved astma. Også dette viser et behov for psykologisk hjelp, og samtidig hjelp med fysioterapi.