Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hva er eksem?

Eksem er en samlebetegnelse for ulike kløende hudsykdommer. De vanligste formene er atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem. Atopi betyr annerledes, i dette tilfelle huden, og brukes som betegnelse for arvelig betinget allergisk eksem.

Råd og tips

I tillegg til faktaark med ekstensiv informasjon om eksem, har vi egne nettområder med informasjon som blant annet omhandler eksem der man møter utfordringene i dagliglivet.

Fakta

Det er først og fremst små barn som får atopisk eksem. Det antas at cirka 15% av norske barn er rammet av eksem.

Sykdommen begynner ofte når barna er noen måneder gamle og forsvinner hos 60% innen de er fire år. Det kan imidlertid komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder.

Ved eksem, er forsvaret mot infeksjon svekket, og det oppstår lett betennelser på grunn av infeksjoner, eventuelt med sopp.

Eksem er ikke smittsomt.