Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Hva er eksem?

Eksem er en samlebetegnelse for ulike kløende hudsykdommer. De vanligste formene er atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem. Atopi betyr annerledes, i dette tilfelle huden, og brukes som betegnelse for arvelig betinget allergisk eksem.

Råd og tips

I tillegg til faktaark med mye informasjon om eksem, har vi egne nettområder som blant annet omhandler eksem, forebygging og utfordringer du kan møte i dagliglivet.

Fakta

Det er først og fremst små barn som får atopisk eksem. Det antas at cirka 15 prosent av norske barn er rammet av eksem.

Sykdommen begynner ofte når barna er noen måneder gamle og forsvinner hos 60 prosent innen de er fire år. Det kan imidlertid komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder.

Ved eksem, er forsvaret mot infeksjon svekket, og det oppstår lett betennelser på grunn av infeksjoner, eventuelt med sopp.

Eksem er ikke smittsomt.