Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er inneklima?

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne, og mange av faktorene kan vi enkelt endre selv. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Råd og tips

Astma- og Allergiforbundet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være en pådriver for bedre inneklima i norske bygg. Dette gjør vi gjennom å utvikle god informasjon, produkter og tjenester som kan gi råd og tips til den enkelte.

Fakta

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Derfor trenger vi økt fokus på hvordan vi kan sikre godt inneklima i norske bygg. Slik kan vi forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke, ikke får økte helseplager.