Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Fakta om pollenallergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Her kan du finne nyttige fakta og informasjon om pollenallergi.

Hva er pollen?

Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil) og burot.

Muggsoppsporer kan ved høy tetthet gi de samme plagene som pollen.

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Pollen pustes inn i luftveiene og fester seg til hud, hår og øyne. For mange er dette uproblematisk, men hos den stadig økende andelen mennesker med pollenallergi vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene.

Hvem får pollenallergi?

Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen. Vi antar at i overkant av 20 prosent av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi - cirka én million nordmenn.

Ifølge tall fra GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) er forekomsten av pollenallergi blant yngre skolebarn på 10–20 prosent, og 15– 30 prosent hos tenåringer.

Hos personer som har astma har cirka 80 prosent også en form for pollenallergi, og cirka 15–30 prosent av pollenallergikerne har astma.

Hvor finnes pollen?

Pollen finnes i luften i store mengder til bestemte tider av året. Om våren er det pollen fra trær, og utover sommeren er det gress og burot som er de vanligste pollenkildene. Generelt er det mindre pollen i kyststrøkene og på høyfjellet.

Gress- og burotpollen spres over avstander på noen hundre meter, i motsetning til trepollen som kan spres milevis. Særlig gjelder dette bjørkepollen, som ved stabile, sørøstlige vinder kan spres for eksempel fra områder i Sør-Finland og Baltikum til Nord-Norge.

Pollenvarslingen gir daglige oppdateringer i sommerhalvåret på hvor i landet det er sesong for de ulike pollentypene som er mest aktuelle i forbindelse med allergi. For eksempel er bjørkepollensesongen i Oslo overstått før den er kommet i gang i Tromsø. 

Hvilke symptomer gir pollenallergi?

Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og du nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Du blir i økende grad munnpustende, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma. 

Mange opplever at de blir trøtte, og de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i forbindelse med skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter. 

Mange med pollenallergi kan oppleve kryssreaksjoner- les mer om hva det er her >>

Hvordan stille diagnose ved pollenallergi?

Hos lege med kunnskaper om allergi kan du bli prikktestet for å se om du reagerer på pollen, husstøvmidd, muggsopp, partikler fra dyr, og så videre. En liten dråpe som inneholder et teststoff, for eksempel en pollenoppløsning, legges på huden. Gjennom denne dråpen stikkes det et lite hull i huden. En blek, kløende vable viser at du vil kunne reagere allergisk overfor den testede allergentypen.

Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste sju dagene før testen skal tas.

Allergitest med blodprøve kan også påvise pollenallergi.

Her kan du lese mer om undersøkelse og behandling av allergi >>

Behandling av pollenallergi

Det viktigste i all allergibehandling er å unngå kontakt med det du ikke tåler.

Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon, helbreder ikke, men reduserer plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig med minst mulig bruk av medisiner.

Du kan lese om allergivaksinasjon her >>

Legen din vil hjelpe deg med å finne frem til medisiner som passer best for deg. Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning. 

Det er viktig å være klar over at plagene kan bli vesentlig forsterket av irritanter som tobakksrøyk, eksos, støv, parfyme og sterke dufter, vind, temperaturvekslinger og infeksjoner, eller emosjonelle og hormonelle faktorer.

Tiltak og gode råd ved pollenallergi:

 1. Ta antihistaminer etter legens anvisning cirka én uke før forventet polleneksponering. Start med lokale steroider senest når du kjenner symptomene. Dermed får du god effekt når det registreres pollen i luften.
 2. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager.
 3. Skoleelever og studenter med pollenallergi kan søke om å få forlenget eksamenstid. Det må legges ved en legeerklæring av ny dato.
 4. Hvis du har astma, må du benytte behandlingsskjema som legen har gitt deg for opptrapping av astmamedisiner.
 5. I pollensesongen er du overfølsom for andre allergener og irritanter. Vær nøye med renholdet og unngå sterke lukter, tobakksrøyk og lignende.
 6. Unngå lufting av huset når pollenutslippet er størst, fra morgenen og til ut på ettermiddagen.
 7. Ikke tørk klærne dine utendørs midt på dagen. Pollenkornene fester seg lett til tøyet.
 8. Pollenkorn fester seg til både hår og klær. Skyll håret og bytt til rene klær etter opphold utendørs.
 9. Vær forsiktig med utendørs fysisk aktivitet når pollenutslippet er høyt.
 10. Hvis du har varmepumpe, benytt kjølefunksjon på varme sommerdager. Da kan vinduene være lukket og innslipp av pollen minimaliseres. 
 11. Vær oppmerksom på at filter i ventilasjonssystemer i bolig og bil må skiftes/rengjøres.
 12. Legg ferien til en tid på sommeren hvor det er lite pollen i luften, eller reis til steder med liten blomstring. Høyt til fjells eller ute ved kysten er det vanligvis mindre pollen enn andre steder.
 13. Bruk www.pollenvarslingen.no. Du definerer selv hvilke pollentyper og områder som er interessant for deg.


Fakta om pollenallergi er utarbeidet i samråd med NAAFs legeråd.