Hva er Allergiviten?

Dette er en kunnskapsbank og søkbar informasjonskilde for publikum og fagfolk som gjerne vil vite mer om allergi og annen overfølsomhet, eksem, astma og kols.

Allergiviten formidler kunnskap som professor Kjell Aas  samlet gjennom
et langt yrkesliv som kliniker og forsker. Kjell Aas grunnla og ledet Voksen-toppen Institutt for barn med allergi, astma og andre lungesykdommer, fra 1971–90, en pionerinstitusjon som vant internasjonalt ry for sin tverrfaglige tilnærming og helhetssyn.

På Voksentoppen etablerte Kjell Aas en åpen rådgivningstjeneste som han betjente helt fram til 2007. Mye av innholdet i Allergiviten er basert på spørsmål til rådgivningstjenesten som senere ble besvart med forklaringer og kommentarer i henhold til relevant forskning og klinisk erfaring.   

Professor Kjell Aas var ansvarlig redaktør for Allergiviten fra 2003 og fram til 2013. Kunnskaspbanken er utarbeidet for nett i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.

Omlegging til nytt design og oppdatering av kunnskapsbanken er finansiert av
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Les mer om innholdet i Allergiviten >